• Thách đấu võ thuật hay tỉ thí giữa các võ sĩ đã tồn tại từ rất lâu trong làng võ Việt Nam. Nhưng gần đây, ý nghĩa của những trận tỉ thí đang bị bóp méo.

  Xuất phát từ hiềm khích cá nhân, Lưu Cường và Nam Anh Kiệt hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn bằng trận tỉ thí tại Hà Nội vào ngày 19/7. Trước đó, vào năm 2017, võ sư Pierre Francois Flores gây "náo loạn" làng võ Việt Nam khi lần lượt tỉ thí với các võ sư Đoàn Bảo Châu, Trần Lê Hoài Linh, và sau này có thêm Lưu Cường.

  Những trận đấu trên diễn ra với danh nghĩa "giao lưu võ thuật". Các bên tự sắp xếp thời gian, địa điểm và đặt ra các điều luật. Để đảm bảo tính chuyên nghiệp, họ cũng nhờ sự trợ giúp của trọng tài điều khiển trận đấu. Quá trình chuẩn bị thật sự quá hoàn hảo cho một trận tỉ thí võ thuật.

  Tuy nhiên, sự thật lại không phải vậy. https://git.linux-kernel.at/snippets/83

  Nhìn từ chuyện thách đấu võ thuật xưa Chưởng môn Hồ Tường của phái Tân Khánh Bà Trà từng nghiên cứu nhiều cuộc tỉ thí của võ thuật Việt Nam hơn 40 năm qua. Ông kể với Zing: "Một điều rất hay là những trận thách đấu thời đó luôn được tổ chức quản lý hoạt động võ thuật tiếp nhận, thực hiện đúng theo quy chế thi đấu, cũng như thu hút nhiều người đến xem".

  Để trận đấu diễn ra công bằng, các võ sĩ phải chấp nhận lời thách đấu của nhau, tiến hành cân trọng lượng và thống nhất về luật lệ thi đấu. Sau thủ tục “cáp độ” đúng với quy chế là hai võ sĩ phải cùng hạng cân, BTC công bố thời gian, địa điểm, giới thiệu thành tích thi đấu, sở trường độc đáo của từng người đến khán giả.

  Nhờ vậy, chương trình thi đấu võ đài với những trận đấu thách thức sau đó được chào đón bởi đông đảo người hâm mộ. Màn tỉ thí giữa các võ sư Tiểu La Thành và Cao Thành Sang hay Xuân Bình đối đầu "Kid Dempsey" diễn ra rất hấp dẫn, trở thành một trong những phần hào hùng của võ thuật Việt Nam.

  Cũng theo võ sư Hồ Tường, các trận thách đấu đối kháng thời xưa đều được diễn ra công khai và chứng kiến bởi những người có chuyên môn cũng như trách nhiệm. Một cách tổng quát, mọi thứ diễn ra theo quy chế thi đấu. Đó mới thật sự là giao lưu võ thuật.

  Edited by tanthegioi1
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment